HCI welzijnvloer W5 / W5.3

HCI welzijnvloer W5, hellende vloer met aparte urinegoot

De HCI welzijnsvloer W5 is een dichte, hellende profielvloer die is voorzien van gladde urinesleuven onder afschot. Door de urinegoot apart van de plaat te laten afstorten, worden de dikke en de dunne fractie op de plaat van elkaar gescheiden (primaire mestscheiding). Met als resultaat: een flinke reductie van de ammoniakemissie.

De goot is gecreëerd door inkassingen aan de zijkanten van de plaat. De mestscheiding is mogelijk door het afschot van de urinesleufjes in de plaat én door de vloer onder 1,5 % afschot te leggen, richting de urinegoot midden in de loopgang. Hierdoor wordt de urine snel afgevoerd, waardoor aangekoekte resten nauwelijks voorkomen.

Geschikt voor vaste mestschuif

U behaalt het beste resultaat met een kunststof of rubber mestschuif. Deze vaste mestschuif moet met een afgestemde frequentie de vloeren schoonmaken. Gebruikt u een kabel of touw, dan moet er een voorziening aan de schuif bevestigd zijn die de giergoot leegtrekt. Bij het gebruik van een ketting is dit niet nodig. Vanwege het afschot is deze welzijnsvloer niet geschikt voor een mestrobot.

Meer weten over de welzijnsvloer W5 van HCI?

Wilt u meer informatie over onze welzijnsvloer W5 voor rundvee? Neem dan gerust contact op met:

M. Menkhorst
T 0575 - 46 81 33

H.Timmermans
T 06 - 303 931 21

Specificaties
Afmetingen
Referenties

Specificaties

Ammoniakemissie

Dit systeem is door het ministerie van ENLI opgenomen op de RAV lijst met factor 8.

  • Nummer voor RAV-notering: BWL 2012.04 V5
  • 8 kg NH3 per dierplaats per jaar

Toepassing; De vloerplaten worden rechtstreeks op een balkenrooster of funderingsstroken gelegd oftewel kelderloos bouwen. Ook mag u de vloer boven een kelder plaatsen, zolang er maar geen open verbinding is naar de kelder.

Opties

U kunt kiezen voor een voerstoep achter het voerhek.

Fabricagemethode en betonsamenstelling

De HCI welzijnsvloer W5 is gestort met zelfverdichtende beton welke verhard in de mal en heeft de kwaliteit is C45/55, gebaseerd op milieuklasse XA-3 zoals beschreven in de BRL 2812.

Dankzij het zeer dichte beton met gladde sleufjes wordt de urine snel afgevoerd richting de onderliggende put. Aangekoekte resten komen dan ook nauwelijks voor.

Gebruik, onderhoud, kwaliteit en garantie

Er zijn meerdere stal en vloersystemen die ieder hun specifieke gebruikerstoepassingen kennen. leder vloersysteem heeft een eigen BWL nummer waarin beschreven wordt waaraan het systeem moet voldoen, o.a. het gebruik en onderhoud. Wij produceren betonvloeren die onder het KOMO certificaat vallen en voldoen aan de eisen die in de BRL2018 gesteld zijn en geven 10 jaar garantie op onze betonvloeren. De beloopbaarheid, mestafvoer en kelderafdichting zijn afhankelijk van vele bedrijfsomstandigheden ter plaastse zoals o.a. op de algemene pagina van de emissiearme vloeren vermeld, en vormen daarom geen onderdeel van de garantie.

Ons advies is ga eens kijken bij uw collega's, oordeel zelf over de diverse vloersystemen en kies dan het systeem welke het beste bij u past. Wij hebben meer dan voldoende referenties waaruit u een keuze kunt maken en zijn u graag met advies behulpzaam. Over het algemeen geldt dat een schone vloer het beste functioneert.

Aslast

Standaard 4 ton. Op verzoek is een zwaardere aslast mogelijk. Voor berijdbare elementen is gerekend met de belastingen uit de RBRV 2001.

Afmetingen

U vindt de afmetingen van de Welzijnsvloer type W5 terug in het document: Afmetingen Welzijnsvloer W5

Optioneel is een voerstoep van 5cm hoog, 25 tot max. 50cm breed mogelijk. Maatwerk en pasplaten behoren tot de mogelijkheden, de maximale breedte van de te creëren loopgang is 450 cm.

Referenties

Wij raden u aan het product bij een collega veehouder in de stal te bekijken. Belt u ons voor een referentie bij u in de buurt?

Marty Menkhorst +31 (0) 575 - 468 133 / m.menkhorst@hci.nl
Henk Timmermans +31 (0) 6 - 3039 3121 / h.timmermans@hci.nl