HCI Welzijnsvloer W5 / W5.3

HCI Welzijnsvloer W5 hellende vloer met aparte urinegoot

De HCI Welzijnsvloeren W5 en W5.3 zijn dichte, hellende profielvloeren die zijn voorzien van gladde urinesleuven onder afschot. Door de urinegoot apart van de plaat te laten afstorten, worden de dikke en de dunne fractie op de plaat van elkaar gescheiden (primaire mestscheiding). Met als resultaat: een flinke reductie van de ammoniakemissie.

De goot is gecreëerd door inkassingen aan de zijkanten van de plaat. De mestscheiding is mogelijk door het afschot van de urinesleufjes in de plaat én door de vloer onder 1,5 of 3,5% afschot te leggen, richting de urinegoot midden in de loopgang. Hierdoor wordt de urine snel afgevoerd, waardoor aangekoekte resten nauwelijks voorkomen.

Geschikt voor vaste mestschuif

U behaalt het beste resultaat met een kunststof of rubber mestschuif. Deze vaste mestschuif moet met een afgestemde frequentie de vloeren schoonmaken. Gebruikt u een kabel of touw, dan moet er een voorziening aan de schuif bevestigd zijn die de giergoot leegtrekt. Bij het gebruik van een ketting is dit niet nodig.

Meer weten over de welzijnsvloer W5 van HCI?

Wilt u meer informatie over onze welzijnsvloer W5 voor rundvee? Neem dan gerust contact op met:

M. Menkhorst
T 0575 - 46 81 33

H.Timmermans
T 06 - 303 931 21

Specificaties
Afmetingen
Referenties

Specificaties

Ammoniakemissie

Op de RAV lijst staat de W5 vloer met een definitieve emissiefactor. De W5.3 vloer heeft een voorlopige emissiefactor.

  • W5 : BWL 2012.04 V5 : 8 kg NH3 per dierplaats per jaar
  • W5.3 : BWL2022.01 : 6,2 kg NH3 per dierplaats per jaar

Een voorlopige emissiefactor is gebaseerd op een berekende emissiewaarde met een veiligheidsopslag. Voor de W5.3 vloer is de voorlopige emissiefactor vastgesteld op 6,2 kg. Op basis van deze waarde mag het vloersysteem toegepast worden.

Toepassing; De vloerplaten worden rechtstreeks op een balkenrooster of funderingsstroken gelegd oftewel kelderloos bouwen. Ook mag u de vloer boven een kelder plaatsen, zolang er maar geen open verbinding is naar de kelder.
De W5.3 uitvoering is ook geschikt voor renovatie. Met W5.3 vloerbalken is een tussenwand in de kelder niet nodig.

Opties

U kunt kiezen voor een voerstoep achter het voerhek.

Fabricagemethode en betonsamenstelling

De HCI welzijnsvloeren worden gestort met zelfverdichtende beton welke verhard in de mal en heeft de kwaliteit is C45/55, gebaseerd op milieuklasse XA-3 zoals beschreven in de BRL 2812.

Dankzij het zeer dichte beton met gladde sleufjes wordt de urine snel afgevoerd richting de onderliggende put. Aangekoekte resten komen dan ook nauwelijks voor.

Gebruik, onderhoud, kwaliteit en garantie

Er zijn meerdere stal en vloersystemen die ieder hun specifieke gebruikerstoepassingen kennen. Ieder vloersysteem heeft een eigen BWL nummer waarin beschreven wordt waaraan het systeem moet voldoen, o.a. het gebruik en onderhoud. Wij produceren betonvloeren die onder het KOMO-certificaat vallen en voldoen aan de eisen die in de BRL2018 gesteld zijn en geven 10 jaar garantie op onze betonvloeren. De beloopbaarheid, mestafvoer en kelderafdichting zijn afhankelijk van vele bedrijfsomstandigheden ter plaatse zoals o.a. op de algemene pagina van de emissiearme vloeren vermeld, en vormen daarom geen onderdeel van de garantie.

Ons advies is ga eens kijken bij uw collega's, oordeel zelf over de diverse vloersystemen en kies dan het systeem welke het beste bij u past. Wij hebben meer dan voldoende referenties waaruit u een keuze kunt maken en zijn u graag met advies behulpzaam. Over het algemeen geldt dat een schone vloer het beste functioneert.

Aslast

Standaard 4 ton. Op verzoek is een zwaardere aslast mogelijk. Voor berijdbare elementen is gerekend met de belastingen uit de RBRV 2001.

Afmetingen

U vindt de afmetingen van de Welzijnsvloer type W5 terug in het document: Afmetingen Welzijnsvloer W5

Optioneel is een voerstoep van 5cm hoog, 25 tot max. 50cm breed mogelijk. Maatwerk en pasplaten behoren tot de mogelijkheden, de maximale breedte van de te creëren loopgang is 450 cm.

Referenties

Wij raden u aan het product bij een collega veehouder in de stal te bekijken. Belt u ons voor een referentie bij u in de buurt?

Marty Menkhorst +31 (0) 575 - 468 133 / m.menkhorst@hci.nl
Henk Timmermans +31 (0) 6 - 3039 3121 / h.timmermans@hci.nl