HCI welzijnvloer W4

HCI welzijnvloer W4, vlakke vloer met afsluitmechanisme

De HCI welzijnsvloer W4 is een vlakke profielvloer die is voorzien van urinesleuven en een afsluitmechanisme in de afstortsleuf.

Geschikt voor mestrobot en mestschuif

Deze emissiearme rundveevloer is geschikt voor zowel een mestrobot als een vaste mestschuif. Op verzoek kunnen we de vloerplaten voorzien van een sponning, voor een verdiepte ligging van de kabel of ketting voor de aandrijving van de schuif. Voor de plekken met meer koeverkeer en waar meer mestafstort gewenst is, bieden we de W4+ vloer of melkrobotbalken.

Geschikt bij renovatie

Ook voor bestaande stallen hebben we een oplossing: De W4 renovatievloer,deze vloer voor rundvee heeft aangepaste afmetingen, zodat u de vloer heel eenvoudig in een bestaande stal kunt plaatsen: de opleghoogte van deze renovatieplaat is 13 cm, de standaardlengte is met 2 cm ingekort.

Meer weten over de welzijnsvloer W4 van HCI?

Wilt u meer informatie over onze welzijnsvloer W4 voor rundvee? Neem dan gerust contact op met:

M. Menkhorst
T 0575 - 46 81 33

H.Timmermans
T 06 - 303 931 21

Specificaties
Afmetingen
Referenties

Specificaties

Ammoniakemissie

Dit systeem is door het ministerie van ENLI opgenomen op de RAV lijst met factor 7.

  • Nummer voor RAV-notering: BWL 2010.35 V8
  • 7 kg NH3 per dierplaats per jaar

Eenvoudig en goedkoop in onderhoud

Het afsluitmechanisme is een heel eenvoudig systeem, waarbij een flap van gewapende folie in de afstortsleuf hangt en daardoor de ammoniakemissie reduceert. De flap is zo gemonteerd dat deze op elk gewenst moment te vervangen is, ook als de vloer al gelegd of in gebruik is.

Fabricagemethode en betonsamenstelling

De HCI welzijnsvloer W4 is gestort met zelfverdichtende beton welke verhard in de mal en heeft de kwaliteit is C45/55, gebaseerd op milieuklasse XA-3 zoals beschreven in de BRL 2812. Dankzij het zeer dichte beton met gladde sleufjes wordt de urine snel afgevoerd richting de onderliggende put. Aangekoekte resten komen dan ook nauwelijks voor.

Extra mestdoorlaat bij veel koeverkeer

Op plekken met veel koeverkeer is het mogelijk om een extra mestdoorlaat voor voldoende afstort te creëren. Dit doen we door melkrobotbalken of W4+ toe te passen, voorzien van dezelfde flap als het type W4. De afmetingen voor melkrobotbalken wijken af van de formaten die zijn weergegeven in de tabel bij 'afmetingen', neem voor meer informatie contact met ons op.

Gebruik, onderhoud, kwaliteit en garantie

Er zijn meerdere stal en vloersystemen die ieder hun specifieke gebruikerstoepassingen kennen. leder vloersysteem heeft een eigen BWL nummer waarin beschreven wordt waaraan het systeem moet voldoen, o.a. het gebruik en onderhoud. Wij produceren betonvloeren die onder het KOMO certificaat vallen en voldoen aan de eisen die in de BRL2018 gesteld zijn en geven 10 jaar garantie op onze betonvloeren en 5 jaar fabrieksgarantie op pvc-flappen. De beloopbaarheid, mestafvoer en kelderafdichting zijn afhankelijk van vele bedrijfsomstandigheden ter plaastse zoals o.a. op de algemene pagina van de emissiearme vloeren vermeld, en vormen daarom geen onderdeel van de garantie.

Ons advies is ga eens kijken bij uw collega's, oordeel zelf over de diverse vloersystemen en kies dan het systeem welke het beste bij u past. Wij hebben meer dan voldoende referenties waaruit u een keuze kunt maken en zijn u graag met advies behulpzaam. Over het algemeen geldt dat een schone vloer het beste functioneert.

Aslast

Standaard 4 ton. Op verzoek is een zwaardere aslast mogelijk. Voor berijdbare elementen is gerekend met de belastingen uit de RBRV 2001.

Afmetingen

U vindt de afmetingen van de Welzijnsvloer type W4 terug in het document: Afmetingen Welzijnsvloer W4

Referenties

Wij raden u aan het product bij een collega veehouder in de stal te bekijken. Belt u ons voor een referentie bij u in de buurt?

Marty Menkhorst +31 (0) 575 - 468 133 / m.menkhorst@hci.nl
Henk Timmermans +31 (0) 6 - 3039 3121 / h.timmermans@hci.nl