HCI welzijnvloer W3

HCI welzijnvloer W3, vlakke vloer met lage emissie


De HCI welzijnsvloer W3 is een vlakke profielvloer die is voorzien van gaten en urinesleuven, waardoor het mogelijk is de mest op de plaat te scheiden (primaire mestscheiding). Het resultaat: een flinke afname van de ammoniakemissie. Doordat alleen de dunne fractie onder de stal wordt opgeslagen, is deze rundveevloer toepasbaar in een stal met een lage of ondiepe kelder.

Snelle urineafvoer

De HCI welzijnsvloer W3 is gestort met zelfverdichtende beton en verhard in de mal. Dankzij de gladde sleufjes wordt de urine snel afgevoerd richting de onderliggende put. Aangekoekte resten komen dan ook nauwelijks voor.

Geschikt voor mestschuif

Deze emissiearme rundveevloer is geschikt voor een vaste mestschuif. Op verzoek kunnen we de vloerplaten voorzien van een sponning, voor een verdiepte ligging van de kabel of ketting voor de aandrijving van de schuif.

Geschikt bij renovatie

Ook voor bestaande stallen hebben we een oplossing: De W3 renovatievloer, deze vloer heeft aangepaste afmetingen, zodat u de vloer heel eenvoudig in een bestaande stal kunt plaatsen: de opleghoogte van deze renovatieplaat is 13 cm, de standaardlengte is met 2 cm ingekort.

Meer weten over de welzijnsvloer W3 van HCI?

Wilt u meer informatie over onze welzijnsvloer W3 voor rundvee? Neem dan gerust contact op met:

M. Menkhorst
T 0575 - 46 81 33

H.Timmermans
T 06 - 303 931 21

Specificaties
Afmetingen
Referenties

Specificaties

Ammoniakemissie

Op korte termijn wordt de definitieve emissiefactor opgenomen op de RAV lijst;

  • Nummer voor de RAV-notering: BWL 2012.08.V3;
  • Definitieve emissiefactor 8 kg NH3 per dierplaats per jaar - publicatie op korte termijn;
  • Voorlopige emissiefactor 10,1 kg NH3 per dierplaats per jaar;

Fabricagemethode en betonsamenstelling

De HCI welzijnsvloer W3 is gestort met zelfverdichtende beton welke verhard in de mal en heeft de kwaliteit is C45/55, gebaseerd op milieuklasse XA-3 zoals beschreven in de BRL 2812. Dankzij het zeer dichte beton met gladde sleufjes wordt de urine snel afgevoerd richting de onderliggende put. Aangekoekte resten komen dan ook nauwelijks voor.

Gebruik, onderhoud, kwaliteit en garantie

Er zijn meerdere stal en vloersystemen die ieder hun specifieke gebruikerstoepassingen kennen. leder vloersysteem heeft een eigen BWL nummer waarin beschreven wordt waaraan het systeem moet voldoen, o.a. het gebruik en onderhoud. Wij produceren betonvloeren die onder het KOMO certificaat vallen en voldoen aan de eisen die in de BRL2018 gesteld zijn en geven 10 jaar garantie op onze betonvloeren. De beloopbaarheid, mestafvoer en kelderafdichting zijn afhankelijk van vele bedrijfsomstandigheden ter plaatse zoals o.a. op de algemene pagina van de emissiearme vloeren vermeld, en vormen daarom geen onderdeel van de garantie.

Ons advies is ga eens kijken bij uw collega's, oordeel zelf over de diverse vloersystemen en kies dan het systeem welke het beste bij u past. Wij hebben meer dan voldoende referenties waaruit u een keuze kunt maken en zijn u graag met advies behulpzaam. Over het algemeen geldt dat een schone vloer het beste functioneert.

Aslast

Standaard 4 ton. Op verzoek is een zwaardere aslast mogelijk. Voor berijdbare elementen is gerekend met de belastingen uit de RBRV 2001.

Afmetingen

U vindt de afmetingen van de Welzijnsvloer type W3 terug in het document: Afmetingen Welzijnsvloer W3

Referenties

Wij raden u aan het product bij een collega veehouder in de stal te bekijken. Belt u ons voor een referentie bij u in de buurt?

Marty Menkhorst +31 (0) 575 - 468 133 / m.menkhorst@hci.nl
Henk Timmermans +31 (0) 6 - 3039 3121 / h.timmermans@hci.nl