Mest is geen afval, maar een product

Geplaatst op: 22-03-2022 |

In vakblad 'Nieuwe Oogst' vertelt Frank van Boxtel hoe hij onze emissiearme stalvloer gebruikt in zijn bedrijfsvoering.

De HCI W5 emissiearme dichte vloer voor de bewuste veehouder;

  • Kelderloos bouwen
  • Primaire mestscheiding
  • Zeer geschikt met zand als ligboxvulling
  • Ook voor renovatie op bestaande mestputten zonder tussenwand
  • Als W5 uitvoering beschikbaar met een definitieve emissiefactor van 8 kg ammoniak.
  • Als W5.3 uitvoering vastgesteld op een bijzondere emissiefactor van 9 kg ammoniak.

Frank van Boxtel: 'We gaan het milieuprobleem oplossen' - Nieuwe Oogst

 

Mest is geen afval, maar een product
Agra W5 D Recht

Ga terug